Henryka Storonowicz

Henryka Storonowicz

Instruktor

Ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie, w latach 1985 - 2009 pracowała jako instruktor kultury w Domu Kultury w Pogorzałkach. Od 2009 roku pracuje w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym na stanowisku starszy instruktor. Uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach: kurs batiku, plecionkarstwa, techniki graficznej, filcowania, wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych, decoupagu, warsztat wikliny papierowej, sutaszu, jajka decoupage i małe formy z makramy, warsztaty plastyczne pisanki, palmy, kompozycje wielkanocne, warsztaty mała forma użytkowa, warsztaty lalka i animacja, warsztaty kostium i scenografia, warsztaty forma przestrzenna. Ponadto za swoja działalność artystyczną z zespołami teatralnymi „Duszki” i „Mateuszek” została wielokrotnie wyróżniona podczas: Podlaskich Spotkań Teatrów Lalkowych, Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena”, Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Konkursu „Bliżej Teatru”.