Niezbędne Informacje - Dożynki Gminne 2023

Grafika o jasnym tle informDożynkach Gminnych 2023

Niezbędne Informacje
• W dniu Dożynek Gminnych@SummerBeats2023 od godziny 9:00 do 23:30 będzie aktywny telefon Organizatora, który będzie ulokowany w Biurze Organizatora na terenie imprezy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt: 501 324 937.
• Wystawcy będą sukcesywnie wjeżdżać i rozstawiać się na terenie kiermaszu. Kolejność ustawiania stoisk zostanie ustalona przez Organizatora. Rozstawianie stoisk rozpocznie się od godziny 9:00 po uprzednim zgłoszeniu się do Organizatora. Samowolne ustawienie przez Wystawcę stoiska przed godziną 9:00 skutkować będzie usunięciem Wystawcy z Wydarzenia.
• Wszystkich wystawców prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz przedłożenie do Biura Organizatora karty zgłoszeniowej. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w tych dokumentach, co poświadczają dostarczając do Biura Organizatora podpisane zgłoszenie. Dokumentacja pod linkiem: https://www.gckdobrzyniewo.pl/sites/default/files/pliki/artykuly/regulam...
• Wystawcy, którzy nie wykupili dodatkowego miejsca dla pojazdu parkowanego przy stoisku są zobowiązani usunąć pojazd do godziny 14:00 w dniu imprezy. Wystawcy, którzy nie wykupili miejsca dla samochodu dostępne są bezpłatne parkingi na terenie imprezy.
• W dniu DożynkiGminne@SummerBeats2023 obowiązuje zmiana organizacji ruchu drogowego, zgodnie z komunikatem i planem: https://www.gckdobrzyniewo.pl/sites/default/files/pliki/artykuly/dozynki...
• Wszystkich zmotoryzowanych odwiedzających zapraszamy na bezpłatne parkingi rozlokowane według planu: https://www.gckdobrzyniewo.pl/sites/default/files/pliki/artykuly/dozynki...
• Pokaz Sprzętu i Maszyn Rolniczych odbędzie się od 15:00.
• Stoiska Produktu Lokalnego ruszają od godz. 15:00.
• Zachęcamy wszystkich odwiedzających Dożynki Gminne@SummerBeats2023 do korzystania z bezpłatnej linii autobusowej kursującej w gminie według rozkładu: https://www.gckdobrzyniewo.pl/sites/default/files/pliki/artykuly/dozynki...

ZAPRASZAMY!!!

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A