OBIEKT

CEL NAJMU STAWKA JEDNORAZOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY [ZŁ] STAWKA JEDNORAZOWA DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ [ZŁ] STAWKA ZA GODZINĘ [ZŁ NETTO] STAWKA RYCZAŁTOWA ZA UDOSTĘPNIONE MEDIA [ZŁ BRUTTO]

WDK POGORZAŁKI

wesela i inne imprezy okolicznościowe - - -

80

stypa - - - 30
szkolenia, spotkania, pokazy  - - - 10

GCK, PEK GNIŁA, PEK KOZIŃCE, PEK KRYNICE, PEK JAWORÓWKA

wesele 200 700 - -
stypa 100 300 - -
inne imprezy okolicznościowe 150 500 - -
szkolenia, spotkania, pokazy  - - 50 -
zajecia ruchowe dla mieszkańców - - 10 -
bezpłatne badania dla mieszkańców - - 15 -
nieodpłatne imprezy, szkolenia, spotkania organizowane na rzecz mieszkańców - - 10 -

Kaucja zabezpieczająca z tytułu roszczeń wynajmującego o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia, pogorszenia rzeczy powstałej lub nieuprzątnięcia lokalu bądż terenu wokół budynku wynosi 500 zł. Kaucje pobiera się w przypadku najmu lokalu celem zorganizowania wesela lub innych imprez okolicznościowych.