WYNIKI KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE 2017

W dniu 14 czerwca odbyła się ocena projektów inicjatyw lokalnych złożonych w konkursie pn. „Lokalni architekci zmian” w ramach projektu realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia swoich inicjatyw do 4 czerwca 2017 roku. W ramach konkursu do GCK wpłynęło 9 inicjatyw na łączną kwotę 33 530,88 zł, która znacznie przewyższyła kwotę dofinansowania na jaką można liczyć z NCK. Komisja Konkursowa składała się z przedstawicieli zgłoszonych projektów oraz animatora NCK, koordynatora zadania oraz pracownika GCK.

W ocenie wniosków Komisja kierowała się kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu. Regulamin stanowił, że Komisja może wybrać od 3 do 7 wniosków. Ostatecznie do realizacji wybrano 7 projektów, które spełniały wymogi regulaminowe. Ze względu na dużą atrakcyjność złożonych projektów Komisja Konkursowa dokonała przeszacowania budżetów inicjatyw, dzięki czemu możliwa będzie realizacja maksymalnej ilości projektów. Pozostałe dwie inicjatywy nie spełniały wymogów Programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2017. Biorąc jednak pod uwagę ich wartość w zakresie i sposobie angażowania społeczności lokalnej i wpływu na lokalną kulturę, dom kultury nawiąże współpracę z wnioskodawcami powyższych projektów i włączy je w ofertę domu kultury.

Wnioski zakwalifikowane do realizacji to:

  1. Okna w dawnym stylu” – A. Perkowska, W. Kulikowska, J. Woźniewska- Kozińce/Obrubniki

  2. Świątki” – E. Kotyńska – Pogorzałki

  3. Kulturalnie, przyjemnie i zdrowo” – A. Bajko – Bohdan

  4. Rodzinne pedałowanie” – A. Jabłońska, A. Kamiński, J. Dzięgielewska – Chraboły/ Kopisk

  5. Muzyka łączy pokolenia” – J. Rąbel, A. Gęsiewska – Dobrzyniewo Duże

  6. Babcia, mama i ja” – B. Cylwik – Obrubniki

  7. Warsztaty multimedialne” – K. Tuszkowski, S. Storonowicz- Pogorzałki

 

WNIOSKODAWCÓW PROSIMY O KONTAKT POD NUMERAMI TELEFONU 501 324 937 ORAZ 507 859 989 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM UL. LIPOWA 71.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, uczestników spotkań w sołectwach oraz lokalnych liderów na konferencję podsumowującą I część projektu, która odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie GCK w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Lipowej 71.