Podsumowanie I części zadania "Lokalni architekci zmian"

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym zakończyło I część zadania „Lokalni architekci zmian” dofinansowanego ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017. W związku z tym 30 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego omówiono cele projektu, przedstawiono rezultaty realizacji zadania, podsumowano przebieg spotkań w sołectwach, a także zaprezentowano wyniki diagnozy zasobów i potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże. Ponadto w trakcie spotkania odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na inicjatywy lokalne mieszkańców gminy oraz prezentacja pomysłów przez wnioskodawców. Spotkanie zakończyło się ożywionymi rozmowami przy poczęstunku na temat przyszłych działań w ramach realizowanych inicjatyw.