Cykl warsztatów "Muzyka łączy pokolenia" dobiegł końca.

Cykl warsztatów wokalnych „Muzyka łączy pokolenia” dobiegł końca. Autorki: Anna Gęsiewska i Justyna Rąbel poprzez swoją inicjatywę chciały przede wszystkim podtrzymać tradycje kulturowe społeczności lokalnej w dziedzinie muzyki. Warsztaty miały na celu także integrację i pozyskanie nowych członków zespołów i chórów działających na terenie gminy. Zwieńczeniem pracy przeszło 50 osób był wspólny koncert, który odbył się 11 listopada 2017 roku w kościele pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym. Po części oficjalnej Obchodów Narodowego Święta Niepodległości wykonawcy zostali zaproszeni na bankiet na którym otrzymali dyplomy uczestnictwa. Wydarzeniu temu towarzyszyły łzy wzruszenia i zapewnienia uczestników o dalszej, owocnej współpracy z Gminnym Centrum Kultury.

NAJWIĘKSZY SUKCES: Warsztaty zgromadziły grupę przeszło 50 osób reprezentujących różna pokolenia. Rozpiętość wiekowa uczestników (6 – 67 lat).

NAJWIĘKSZE ZASKOCZENIE: Wprawdzie warsztaty skierowane były do różnych grup wiekowych, jednakże zaskoczeniem była dla nas chęć uczestnictwa w nich młodszych dzieci.

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A