Zakończenie warsztatów multimedialnych

Zakończyła się ostatnia inicjatywa pn. „Warsztaty multimedialne”, której auorem był Pan Konrad Tuszkowski. Warsztty zakładały przeprowadzenie cyklu zajęć teoretyczno-praktycznych w zakresie technik audiowizualnych i Social Media. Inicjatywa była odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby starszych, dzieci i młodzieży w zakresie poznania nowoczesnych form przekazu. Wydarzenie zakończyło się spotkaniem integracyjnym mieszkańców gminy. Atrakcjom nie było końca – wspólne warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, potańcówka, projekcja filmu, krótki koncert grupy warsztatowej to jedne z wielu rozrywek tego wieczoru. Zachęcamy do obejrzenia filmu autorstwa Eweliny Lewkowskiej z muzyką Jakuba Tuszkowskiego, który promuje "Warsztaty multimedialne". 

https://www.facebook.com/dobrzyniewo/videos/645615912275692/

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A