ROCZNICA WYWÓZKI NA SYBIR

Dnia 07.06.2020 r w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę wywózki mieszkańców wsi Pogorzałki na Sybir. W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CooV-2 uroczystości odbywały się w zmienionej formie. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. Marcin Kuczyński, w której uczestniczyły władze Gminy Dobrzyniewo Duże, przedstawiciel Zarządu Koła nr 13 Związku Sybiraków w Białymstoku, oraz mieszkańcy Pogorzałek. Po uroczystej mszy świętej przy obelisku upamiętniającym to wydarzenie zostały złożone kwiaty przez władze gminy, przedstawiciela Sybiraków, mieszkańców wsi Pogorzałki, potomków Sybiraków ze wsi Pogorzałki i Dyrektora GCK.