TRASA KONCERTOWA NARWIAN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zespół folklorystyczny „Narwianie” bierze udział w przedsięwzięciu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pn. „W moim sercu wolność gra”. Jest to cykl wydarzeń muzycznych z historią w tle, organizowany w ramach programu „Niepodległa”, nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z uzyskaną dotacją Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej organizuje trzydzieści koncertów, które staną się okazją do wspólnego świętowania tego wydarzenia przez mieszkańców całego województwa. Koncerty będą miały charakter patriotyczny, a w programie każdego z nich znajdzie się występ zespołów ludowych oraz komentarz dotyczący wydarzeń historycznych związanych z walką o niepodległość i budową polskiej państwowości. Poniżej zamieszczamy kalendarium koncertowe "Narwian". Serdecznie zapraszamy!

  • 28.06. - Bielsk Podlaski
  • 26.07. - Drohiczyn
  • 01.08. - Augustów
  • 15.08. - Supraśl
  • 16.08. - Suchowola
  • 13.09. - Mały Płock
  • 07.11. - Dobrzyniewo
  • 08.11. - Mońki
  • 11.11. - Rudka