WARSZTATY KODOWANIA CZ. II

Na trzecie zajęcia „Mistrzowie kodowania" dzieci przybyły tak samo licznie jak poprzednio - we wszystkich miejscowościach zanotowano 100% frekwencję. Tym razem uczestnicy poznali nowe funkcje robotów, które umożliwiały sprawniejsze wykonanie zadań. Młodsze dzieci miały za zadanie wyznaczenie drogi robota „Pandy", które jak się okazało nie było wcale takie proste, ponieważ wymagało dużego skupienia i koordynacji. Starsze dzieci programowały Ozobota różnymi „komendami", dzięki którym musiał dotrzeć w określone miejsce. W nagrodę za aktywny udział uczestnicy układali wysoką wieżę.