WARSZTATY KODOWANIA CZ. IV

Tematem kolejnych zajęć było segregowanie odpadów. Zadaniem dzieci było posegregowanie śmieci do odpowiednich pojemników oraz zakodowanie ozobota, aby dojechał do odpowiednich koszy. Zadaniem uczestników było również wykreślenie odpowiednich wyrazów związanych z tematyką zajęć. Wszystkie dzieci świetnie poradziły sobie z zadaniami oraz przypomniały ważne pojęcia związane z ochroną środowiska.