WARSZTATY KODOWANIA CZ. V

Kolejne zajęcia związane były z tematyką dotyczącą pór roku. Zadaniem dzieci było zakodowanie charakterystycznych elementów do odpowiedniej pory roku mające na celu usprawnienie logicznego myślenia oraz pobudzenie wyobraźni i kreatywności. Zajęcia pomagają uczestnikom w nawiązywaniu relacji między sobą oraz na czerpaniu od siebie wzajemnej wiedzy.