II PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Do udziału zapraszamy solistów, duety, zespoły, rodziny, chóry, kapele i grupy śpiewacze!

15 stycznia 2023 r. od godziny 15.00 w świetlicy wiejskiej w Obrubnikach

Zgłoszenia przyjmujemy do 13.01.2023 r. do godziny 16.00
- w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
- telefonicznie pod nr telefonu 501 324 937
- drogą mailową na adres gck@gckdobrzyniewo.pl

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A