Zespół Śpiewaczy "Dobrzyniacy"

Gdzie słyszysz śpiew,
tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają.

- Johann Wolfgang Goethe

Powyższym cytatem kierowała się Monika Lewkowska - założycielka zespołu śpiewaczego „Dobrzyniacy”, gdy w 2013 roku wraz z mężem Zenonem Lewkowskim w swoim rodzinnym domu postanowiła zorganizować przesłuchania do nowo powstającego projektu muzycznego. W wyniku naboru chętnych do podtrzymywania pamięci o polskiej tradycyjnej muzyce ludowej doszło do stworzenia 12 - osobowej grupy osób, które połączyła pasja do śpiewania.

W czerwcu 2014 roku dzięki wsparciu przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Pani Heleny Marcinkiewicz oraz władz tutejszego Urzędu Gminy dokonano uroczystego chrztu zespołu, który od tej chwili rozpoczął oficjalnie swoją działalność. Rotacyjne pojawianie się i odchodzenie członków zespołu powoduje sytuację, w której liczebność grupy ulega ciągłym zmianom. Nie mniej jednak duet Monika (wokalistka oraz projektantka strojów) i Zenon (skrzypce) Lewkowscy pozostaje stałą niezmienną.

Zespół charakteryzuje różnorodność repertuaru poczynając od staropolskich, nikomu nieznanych pieśni ludowych, poprzez pieśni religijne, po utwory, których teksty i muzykę pisze kierownik zespołu Monika Lewkowska. Owa różnorodność powoduje, iż „Dobrzyniacy” potrafią zaprezentować spośród swego bogatego repertuaru „dla każdego coś dobrego”.

Mimo dość krótkiego 3 - letniego okresu działalności „Dobrzyniacy” mają na swoim koncie wiele występów oraz wyróżnień na takich imprezach jak:

  • "Przegląd Pieśni Ludowych w Szorcach"
  • "Powiatowe Prezentacje Tradycji Ludowej w Pogorzałkach"
  • "Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Mońkach"
  • "Przegląd Kolęd i Pastorałek w Białymstoku pod patronatem Radia i Telewizji Jard
  • "Religijny Festiwal Pieśni Maryjnej w Bobrówce"
  • "Miejski Przegląd Dorobku Artystycznego w Białymstoku"